top of page
20220827_105552_edited.jpg

Varför Ayurveda behandlingar?

Ayurveda är Indiens traditionella system för hälsovård och sjukvård.

Ayurvediska behandlingar har en flertusenårig historia. Det är en ingående vetenskap om att skapa mental och fysisk hälsa, genom naturlig kost och livsstil.

 

Behandlingarna har genom årtusenden utvecklats tillsammans med Siddha och Yogans system för ett hållbart liv och ständig personlig utveckling. Ayurvediska behandlingar har alltid ett medicinskt eller mentalt stärkande syfte.

Kunskapen om marmasystemet är en viktig del av de Ayurvediska behandlingar som vi utför. Både Ayurveda, Yoga och Siddha har system för att identifiera energikanaler (nadier) och energipunkter (marmapunkter och chakrapunkter). Genom att påverka dessa energicentra har man lärt sig att utnyttja kraften i kroppens Prana (livskraft/livsglädje) för läkande beröring. Existensen av sådana känsliga regioner visar att kroppen inte bara är en fysisk massa, utan ett energifält med punkter genom vilka vi kan påverka både fysiska och psykiska processer. Kroppen har sina egna heliga energiplatser och signaler förmedlas hela tiden genom kroppen.

 

“Peptider och receptorer förmedlar budskap inom hjärnan, från hjärnan till kroppen,  från kroppen till kroppen,  från kroppen till hjärnan”

Candace Pert Professor i neurovetenskap.

Behandlingar: Välkommen
20220828_140721_edited.jpg

Ayurvedisk hälsovägledare och terapeut

När du bokar en behandling hos AyurVeda Livsbalans i Karlstad så får du träffa Pia Jonna Ludvigsson – dipl. ayurvedisk hälsovägledare och terapeut och certifierad lärare för egenvårdskurserna Steg 1-3.

Behandlingar: Välkommen
bottom of page