top of page
Sunset Views

De tre grundenergierna - doshor

uddevalla yoga .jpg

Vata, Pitta, Kapha

Enligt Ayurveda består allt i vår värld av tre livsenergier, vilka i sin tur består av fem element: rymd, luft, eld, vatten och jord. Vata, Pitta, Kapha, som med ett samlingsnamn kallas för doshor finns i hela vår tillvaro, i våra kroppar och även som yttre påverkan. De finns i årstiderna, under hela dygnet och genom hela vårt liv.

Varje människa består av olika blandningar av: Vata (luft), Pitta (eld) och Kapha (vatten).

Begreppen VATA, PITTA, KAPHA är grundläggande för att förstå ayurveda. Man behöver lära in den komplexitet som de representerar. Vi måste göra som barnet, vi måste lära av dom som redan förstår. Sakta men säkert kan vi göra den här gamla kunskapen till vår, och få aha-upplevelser för varje nytt djup som uppenbaras för oss.

Ayurveda vill skapa en balans. Få oss att minnas den vi var ämnade att bli. Innan vi blev “lurade” att tro på att vi inte fick lita på vår egen inre sanning. Som barn har vi inte möjlighet att välja bort sådant vi inte tycker om eller inte vill ha. Fast det är just som barn vi är närmast sanningen. Ayurveda ger oss tillåtelse att ta reda på vem vi innerst inne är. Våra önskningar, våra behov, vår längtan. Ger oss tillåtelse att leva våra liv med hänsyn till oss själva och naturen och allt det som vi är en del utav.

 

Varje människa är född med en livsuppgift som är till nytta för alla. Det är nyckeln till varje människas egen livsbalans.

De tre grundenergierna - doshor: Om
dreamstime_xxl_87677771.jpg

Vata

Torr, kall och lätt

Vata är den torra doshan. Vata består av de två elementen rymd och luft. Det är också det som gör Vata mycket känslig och rörlig. Vata betyder “det som blåser”. Luften, vinden, den lätta rörelsen, men även utrymmet där rörelsen sker i rymden eller utrymmet.

Vata dosha är ansvarig för alla rörelser i kropp och sinne, då t. ex nervimpulser, tankeprocesser och muskelrörelser.

 

Vata-personen i balans är:

Ofta föränderliga och oförutsägbara. Kreativa och fantasifulla, snabba i tanken och talet. Lär sig nya saker lätt men glömmer också snabbt.  Entusiastiska och energiska. Har lätt för att oroa sig och bli ängsliga. Arbetar och rör sig snabbt, Har en smal, slank kroppsbyggnad och går inte lätt upp i vikt, oregelbunden matsmältning och hunger, risk för förstoppning, lätt att bli trötta. Har en ytlig sömn med en tendens till sömnbrist. Svårt för blåst och kyla.

Överskott i Vata kan ge:

Frusenhet, spänningsvärk, gasbildning, hård avföring, rastlöshet, oro, rädsla, lågt självförtroende, sömnstörningar.

 

Vata i naturen

Vata är dominerande på sen höst och vinter då det är kallt, torrt och blåsigt. Men Vata ökar alltid då det är blåsigt och kallt. 

Under dygnet är Vata-tiden klockan 02.00 - 06.00 och klockan 14.00 - 18.00.

När det är Vata-årstid, oktober - februari, då ökar Vata i allt runt omkring oss och därmed också i oss själva. Och mest kännbart är det här för personer som har mycket Vata (torrhet, kyla) i sin kroppskonstitution. Men alla kan påverkas, men olika mycket.

 

Alla tre doshorna: Vata, Pitta, Kapha finns i allt och alla, hela vår natur kan förstås med hjälp av dom. Men deras inbördes fördelning är olika och ska vara olika beroende på var och i vad eller vem de finns.

Vata
Soluppgång

Pitta

Pitta: varm, fuktig och lätt

Pitta, är den varma doshan. Pitta betyder “det som kokas”. Eld och värme, finns i varma vätskor som blod och matsmältningsvätskor. Pitta omvandlar maten till näring och idéer till verklighet. Pitta innehåller även vatten som är temperaturjusterare.

Pitta-person i balans är: företagsam, stark och orädd, föredrar utmaningar, harmonisk och glad, kärleksfull, har skarpt och strukturerat intellekt, lätt för att uttrycka sig, tappar humöret under stress, god matsmältning i balans, stark hunger och törst,  ogillar sol och värme, medelstor kroppsbyggnad.

Överskott i Pitta kan ge: Magkatarr, inflammationer, allergier, hudbesvär, irritation, ilska, otålighet, envishet, dominans, diarré, värmeöverkänslighet.

Personer med mycket hetta i kroppen försöker oftast att svalka sig genom att äta och framförallt dricka kallt. Bieffekten utav att kyla magen är att kroppen genast höjer temperaturen i magen igen, eftersom vi är automatiskt inställda på 37 grader. Ett effektivare sätt att slippa bli för varm är att dricka rumsvarmt vatten med tillsatta svalkande kryddor, t ex kummin, koriander, läkemalva m.fl. Även Pitta-te, förstås…

Pitta i naturen

Pitta är dominerande i naturen under sommarhalvåret då det är varmt och håller i sig till fram på senhösten. Men Pitta ökar alltid då det är varmt, även inomhus. Under dygnet är Pitta tiden 22.00 - 02.00 och 10.00 - 14.00. När det är Pitta-årstid eller då det är varmt i vår omgivning behöver vi tänka på att inte tillföra kroppen av det som värmer. Se ovan i avsnittet om vad överskott i pitta kan ge.

Alla tre doshorna:  Vata, Pitta, Kapha finns i allt och alla, hela vår natur kan förstås med hjälp av dom. Men deras inbördes fördelning är olika och ska vara olika beroende på var och i vad eller vem de finns.

Pitta
vatten Skum

Kapha

Kall, fuktig och tung

Kapha, är den tunga doshan. Kapha betyder “det som klibbar”. Slemmet i mage, lungor och huvud. Kapha-doshan sköter smörjningen, skapar växande, utveckling och består av vatten som gör att allt växer och jord som ger stabilitet. Det är Kapha-dosha som ger kroppen dess styrka, motståndskraft, smörjer lederna och skyddar slemhinnorna från uttorkning.

 

Kapha-dominerad person i balans: Lugn, trygg, tolerant, förlåtande, stabil, harmonisk, kärleksfull, lär långsamt men minns bra, har långsam matsmältning och rörelsemönster, klarar att hoppa över måltider, bra sömn, kraftig kroppsbyggnad, tendens till övervikt, stark motståndskraft.

Överskott i Kapha kan ge:  Slembildning, övervikt, stelhet, trögstartad i aktivitet, tungsinthet, girighet, bundenhet till människor, saker och vanor, svårt att komma igång på morgonen, stannar gärna uppe till sent på kvällen, känner motstånd till förändring, känner motstånd till fysisk aktivitet m.m.

Kapha i naturen är dominerande när det är vått och kyligt ute (tidig vår, snösmältning). Men också regntunga kyliga dagar och nätter. Under dygnet är Kapha-tiden på morgonen 06.00 – 10.00 och på kvällen 18.00 – 22.00.

När det är Kapha-årstid, mars – juni, då ökar Kapha i allt runt omkring oss och därmed också i oss själva. Och mest kännbart är det här för personer som har mycket Kapha (vätska, tyngd) i sin kroppskonstitution. Men alla kan påverkas, men olika mycket.

Alla tre doshorna: Vata, Pitta, Kapha finns i allt och alla, hela vår natur kan förstås med hjälp av dom. Men deras inbördes fördelning är olika och ska vara olika beroende på var och i vad eller vem de finns.

Kapha
bottom of page