vata

 

 

pittakaphaEnligt Ayurveda består allt i vår värld av tre livsenergier, vilka i sin tur består av fem element: rymd, luft, eld, vatten och jord.

Vata, Pitta, Kapha, som med ett samlingsnamn kallas för doshor finns i hela vår tillvaro, i våra kroppar och även som yttre påverkan.

De finns i årstiderna, under hela dygnet och genom hela vårt liv.

Varje människa består av olika blandningar av: Vata (luft), Pitta (eld) och Kapha (vatten).

Begreppen VATA, PITTA, KAPHA är grundläggande för att förstå ayurveda. Man behöver lära in den komplexitet som de representerar. Vi måste göra som barnet, vi måste lära av dom som redan förstår. Sakta men säkert kan vi göra den här gamla kunskapen till vår, och få aha-upplevelser för varje nytt djup som uppenbaras för oss.

Ayurveda vill skapa en balans. Få oss att minnas den vi var ämnade att bli. Innan vi blev “lurade” att tro på att vi inte fick lita på vår egen inre sanning. Som barn har vi inte möjlighet att välja bort sådant vi inte tycker om eller inte vill ha. Fast det är just som barn vi är närmast sanningen.

Ayurveda ger oss tillåtelse att ta reda på vem vi innerst inne är. Våra önskningar, våra behov, vår längtan. Ger oss tillåtelse att leva våra liv med hänsyn till oss själva och naturen och allt det som vi är en del utav. Varje människa är född med en livsuppgift som är till nytta för alla. Det är nyckeln till varje människas egen livsbalans.

 

 

 

© AyurVeda Livsbalans AB 2021

 

DELA
Facebooktwitterpinterestmail