top of page
Ocean Rocks

Om Ayurveda

“Hälsa är ett tillstånd där tridosha (Vata, Pitta, Kapha), matsmältningen, alla kroppens vävnader och komponenter, alla fysiska processer är i perfekt balans. Och där sinnesorganen och själen är i ett tillstånd av total tillfredsställelse”.

Vi är många som använder Ayurveda för ett friskare liv.

Det vackra med ayurveda är att det ger förståelse för våra individuella olikheter. Ayurveda är ett mångtusenårigt hälso- och sjukdomssystem som har sina rötter i de gamla indiska Veda-skrifterna. Kunskapen har sedan utvecklats och förfinats genom  generationer av Ayurvediska Vaidyas (läkare), som sökt orsaken till olika sjukdomar med hjälp av lagen om karma, orsak och verkan. Alltså om något blir fel i kroppen så finns det en orsak innan, förändra det som är orsaken så kan kroppen börja sin läkning.

Utan att förstå vår kroppskonstitution innebär det att vi hamnar i obalans och ohälsa, vilket oftast leder till sjukdom. Inget standardiserat medicinsk system kan hantera alla individuella variationer. Men Ayurveda ger oss den möjligheten.

Om vi betraktar olika människor i världen omkring oss kan vi konstatera att alla inte är likadana. En standardperson är en statistisk idé som inte finns i verkligheten. Var och en av oss är speciell både mentalt och fysiskt. Utseende, storlek, temperament och karaktär har en enorm variation som givetvis måste påverka vår hälsa och lycka. Vi måste förstå vår egen natur för att må bra under livet.

Och för att kunna skapa social interaktion måste vi förstå även andras natur, som kan vara annorlunda än vår egen. Den mat som passar den ena kanske inte den andra klarar av. Konkurrens och tävling kan stimulera några medan andra tappar arbetslusten.

Ayurveda är ett av fem sjukvårdssystem i världen som är godkänt av WHO. Världshälsoorganisationen har definierat hälsa så här:

” Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart avsaknad av sjukdom eller funktionshinder”

Ayurvedas flera tusen år gamla definition av hälsa lyder så här:

“Hälsa är ett tillstånd där tridosha (Vata, Pitta, Kapha), matsmältningen, alla kroppens vävnader och komponenter, alla fysiska processer är i perfekt balans. Och där  sinnesorganen och själen är i ett tillstånd av total tillfredsställelse”.

WHO lovordar Ayurveda för att det är förebyggande och därmed kostnadseffektivt, och att förklaringssättet gör det lätt att förstå hur människan ska kunna behålla hälsa.

Om Ayurveda: Om

Vårt immunförsvar

Enligt Ayurveda är vårt immunförsvar perfekt och förklarar att sjukdom eller ohälsa kommer av att du inte vet vad som är rätt för just dig. Att veta vad, när och hur du bör äta är avgörande för hälsan. En bra matsmältning är nyckeln till hälsa. Men det är inte bara det vi äter som får oss ur balans. Även stress och negativa och kärlekslösa tankar om oss själva gör att kropp och sinne hamnar i obalans och har stor inverkan på hur vi orkar smälta maten och övriga intryck i våra liv.

Livsbalans innebär att ha rätt fördelning av Luft (Vata), Värme (Pitta), och Vatten (Kapha). De ayurvediska begreppen Vata, Pitta, Kapha är egenskaper som finns i alla människor och styr alla de olika funktioner som finns i vår kropp och vår omgivning.

  • Har du för mycket luft (Vata) i dig, blir du ofokuserad, orolig, tappar lätt din energi och får gaser i magen samt hård och torr avföring.

  • Har du för mycket värme i din kropp (Pitta) blir du irriterad, egoistisk, har svårt att ha fel, får för stark magsyra som kan leda till magkatarr, magsår och lös brännande avföring.

  • Har du för mycket vatten i din kropp (Kapha) blir du tung, slö, får svårt att ta initiativ (t ex till förändring) och får långsam, vattnig och tung avföring.
     

Den ledande principen inom ayurveda är att vår mentala själsliga kraft har det största inflytandet på kroppen. Hur vi tänker och agerar påverkar hur vi mår. Vi berör och berörs av allt som existerar! Även i den västerländska sjukdomsläran har det konstaterats är det är vanligare att virus tar sig in i våra celler när vi är känslomässigt instabila.


Syftet med ayurveda är att du ska hitta rätt balans i ditt liv med hjälp av att se på HELA din livssituation, inte bara enstaka delar. Målet är att du ska må bättre och bättre i stället för att ju äldre du blir förknippa ditt liv med sjukdom, smärta och ett inaktivt liv.
 

Kanske kan du redan idag göra val som gör att du får mer balans i livet. Lyssna inåt och följ dina intuitioner.

  • Unna dig en stunds vila. Stäng av tv:n och lägg dig lite tidigare i kväll och vakna upp i morgon bitti med ett utvilat sinne. Vakna med känslan av att du gjort en kärleksfull handling mot dig själv.

  • Umgås med människor som får dig att må bra. Människor som får dig att skratta. När vi gör det vi tycker är roligt, när tiden flyger iväg, då är vårt immunförsvar starkast.

 

Njut av livet här och nu!

sjö
Om Ayurveda: Uppdrag
bottom of page